Thursday, 25 June 2015

Surah1 Al-Fatihah{1} Al-Fatihah,
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.
1. Sekelian pujian-pujian kepadaNya Allah, Tuhan bagi sekelian makhluk.
2. Pemurah, Penyayang.
3. Yang mempunyai hari pembalasan
4. Engkaulah yang kami sembah, dan Engkaulah yang kami mintai pertolongan.
5. Unjuklah kepada kami jalan yang lurus,
6. Iaitu  jalan yang Engkau telah beri nikmat atasnya
7. Bukan mereka yang dimurkai atasnya, dan bukan mereka yang sesat. 


Pautan,

 

No comments:

Post a Comment